Spotkania i wykłady otwarte w roku 2015

Z radością informujemy, że znane są już szczegóły pierwszych wykładów otwartych organizowanych w ramach spotkań naszego stowarzyszenia w roku 2015. Zapraszamy na wykłady dr hab. Zbigniewa Paska, prof. AGH oraz prof. dr hab. Anny Mikołejko. Oba spotkania odbędą się w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – w budynku Collegium Broscianum przy ul. Grodzkiej 52.

Zbigniew Pasek

Między katolicyzmem a ezoteryką. Traktat teologiczny Czesława Miłosza 

 8 stycznia, godzina 17.00, sala nr 114

„Traktat teologiczny” Czesława Miłosza (http://www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/60-61/traktat.html) ukazał się drukiem w roku 2002, na dwa lata przed śmiercią poety. W szerokiej dyskusji krytyków literackich na temat tego dzieła wiele pisano o tym, że jest to utwór poświadczający jego poszukiwania w zakresie religii, poszukiwania własnej artykulacji chrześcijaństwa. Recepcja dzieła nie jest też wolna od prób włączenia Traktatu w obręb myśli katolickiej. Podczas spotkania pragnę wspólnie z gośćmi rozważyć i przypomnieć te inspiracje, które są mało znane – gnostyckie, manichejskie czy ezoteryczne. Miłosz tka z nich swoją opowieść, własną kosmologię i teodyceę.

 

Anna Mikołejko

Teozofia alla polacca. Mesjanistyczny projekt odrodzenia narodu według Józefa Chobota

12 marca, godzina 17.00, sala nr 114

Podstawą dla projektu odrodzenia Polski Józefa Chobota była nadzieja na głęboką rozbudowę wewnętrznego, duchowego wymiaru istnienia tak, by pozwoliła ona przekształcić mentalność Polaków, a w ślad za nią struktury gospodarcze i polityczne. Ta idealistyczna koncepcja, w połączeniu z otwartością przede wszystkim na idee teozofii, antropozofii i spirytyzmu, doprowadziła do zmitologizowania obrazu społeczności realnie istniejącej i tej, którą dopiero zamierzano powołać do istnienia. Sądzono między innymi, że możliwe będzie wprowadzenie ascezy ekonomicznej i wylansowanie  nieindustrialnego modelu życia. Dlatego dopełnieniem projektu stała się idea mesjanistycznego posłannictwa Polski i „nowego człowieka”, który miał ją realizować. Idea ta chroniła bowiem przed rozbiciem charakterystycznego dla dość zamkniętej wspólnoty jednolitego, monopolistycznego obrazu świata, w którym pojawiały się nieuchronnie rysy i szczeliny na skutek zewnętrznych, ponadlokalnych zmian.