Konferencja naukowa „Gdy rozum śpi, budzą się demony – czyli istoty nadprzyrodzone w cywilizacjach świata”

Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem objęło patronatem konferencję „GDY ROZUM ŚPI, BUDZĄ SIĘ DEMONY – CZYLI ISTOTY NADPRZYRODZONE W CYWILIZACJACH ŚWIATA” organizowaną przez Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji.

Zachęcamy studentów, doktorantów i ekspertów do nadsyłania propozycji wystąpień do 20 kwietnia 2015 r. Konferencja ma charakter otwarty – zgłaszanie biernego uczestnictwa nie jest wymagane.

baner DEMONS222

ZAPROSZENIE

Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej studencko-doktorancko-eksperckiej konferencji naukowej pod tytułem:

„Gdy rozum śpi, budzą się demony – czyli istoty nadprzyrodzone w cywilizacjach świata”

30-31 maja 2015, Kraków

„Gdy rozum śpi, budzą się upiory…” sławetna grafika Goi z cyklu „Kaprysy” stała się dla nas inspiracją dla tytułu konferencji, której tematyka oscylować będzie pomiędzy rozumem a irracjonalnością oraz napięciem na linii Logos – Antilogos. Chcielibyśmy, aby „demon” został zrozumiany i potraktowany nie tylko dosłownie, ale i metaforycznie; oprócz religioznawczego spojrzenia na demony oraz duchy, proponujemy również ujęcia językoznawcze, psychologiczne i socjologiczne – słowem każde, które podpowie Państwu Daimonion.

Konferencja skupiać się będzie na dwóch tematach: jednym z nich będzie interdyscyplinarne pojmowanie demona, ducha, upiora i jego odpowiedników, drugim: antyteza rozumowe/irracjonalne. Obydwa obszary tematyczne łączą się ze sobą, zatem zachęcamy także do ich połączenia w wystąpieniach.

Proponowane tematy wystąpień mogą dotyczyć:

• religii, wierzeń, mitów i folkloru;
• kultów posesyjnych i zjawisk opętania;
• literatury i sztuki;
• gier oraz przestrzeni wirtualnej;
• popkultury;
• „demona” w ujęciu psychologicznym i socjologicznym.

Do nadsyłania referatów zapraszamy kulturoznawców, antropologów, etnologów, religioznawców, filozofów, psychologów, historyków, historyków sztuki, socjologów i wszystkich innych przedstawicieli nauk humanistycznych zainteresowanych dyskusją na temat istot nadprzyrodzonych. Zachęcamy wszystkich potencjalnych prelegentów do własnych, twórczych propozycji ujęcia tematu.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wymogi formalne:

Termin nadsyłania abstraktów mija 20 kwietnia 2015 (długość: 1100-1600 znaków czcionką Times New Roman 12, interlinia 1,5). Przewidywany czas wystąpienia to 20 minut. Wiadomość ze zgłoszeniem prosimy wysyłać na ADRES: gdyrozumspi.psc@gmail.com. Prosimy o zatytułowanie e-maila wg wzoru: ZGŁOSZENIE – KONFERENCJA imię_nazwisko. Prosimy, aby referaty były wygłaszane, nie czytane.

Planujemy także publikację najlepszych referatów w ramach punktowanego magazynu antropologiczno-społeczno-kulturowego „MASKA” . Będzie to monografia naukowa zawierająca wyselekcjonowane artykuły powstałe w głównej mierze na kanwie referatów wygłoszonych podczas konferencji, ale i nie tylko. Podstawą przyjęcia będzie jakość nadesłanego abstraktu oraz nowatorstwo prezentowanego zagadnienia. W przypadku pojawienia się kilku zbyt podobnych tematów, wybrany zostanie tylko jeden. Można nadesłać kilka propozycji, ale każdy referent będzie mógł przedstawić tylko jedną prezentację.

Jednocześnie zaznaczamy, iż obowiązuje osobne call4papers dla publikacji pokonferencyjnej – wszystkich zainteresowanych zarówno wystąpieniem na konferencji, jak i wydaniem artykułu w publikacji zbiorowej, prosimy o wysyłanie zgłoszeń dla każdego wydarzenia z osobna. Jeśli z różnych przyczyn nie będą Państwo mieli możliwości wygłoszenia swojego referatu na konferencji, możliwe jest także zgłoszenie swojego artykułu bez czynnego udziału w konferencji. Ostateczna data przesyłania pełnego tekstu artykułu oraz szczegółowe wymogi formalne zostaną podane w późniejszym terminie.

Konferencja ma charakter otwarty – zgłaszanie biernego uczestnictwa nie jest wymagane, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zaproszenie – GDY ROZUM ŚPI w formacie PDF

Zaproszenie – GDY ROZUM ŚPI w formacie docx

Więcej informacji na stronie wydarzenia na portalu Facebook.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych tematem!