Dr hab. Rafał T. Prinke, „Transmutacje alchemii: od Hermesa do Sędziwoja – i dalej…” – wykład w ramach spotkania otwartego

Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem

ma zaszczyt zaprosić na

SPOTKANIE OTWARTE

logo psswe

Gościem specjalnym będzie dr hab. Rafał T. Prinke, który wygłosi wykład:

TRANSMUTACJE ALCHEMII: OD HERMESA DO SĘDZIWOJA – I DALEJ…

A117

 Idea przemiany metali nieszlachetnych w złoto pojawiła się w okolicach początku naszej ery i później podlegała wielu transformacjom, przechodząc „cykle życiowe” w kolejnych kręgach cywilizacyjnych. Nadal częste jest traktowanie alchemii jako homogenicznego systemu przekonań, podczas gdy była ona niezwykle zróżnicowana wewnętrznie.

Podczas wykładu omówione zostaną początki alchemii w Chinach i hellenistycznym Egipcie, jej rozwój w Indiach i krajach islamu, pojawienie się w Europie i kolejne reinterpretacje, aż po ostatnie wielkie tłumaczenie klasycznych tekstów alchemicznych na rosyjski. Motywem przewodnim będzie relacja alchemii do czterech komponentów kultury: nauki, religii, gnozy i sztuki. szczególnie podkreślona zostanie pozycja Michała Sędziwoja w tradycji alchemii europejskiej – z uwzględnieniem nowych ustaleń biograficznych z okresu jego pobytu w Krakowie.

 Wykład odbędzie się 29 maja 2015 r. o godz. 17.00 w Collegium Broscianum Uniwersytetu Jagiellońskiego (II piętro) w Krakowie.

Zaproszenie do pobrania:

Zaproszenie na wykład Rafała Prinke

.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dr Rafał T. Prinke jest adiunktem na Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. W 1977 r. ukończył filologię angielską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w 2000 uzyskał doktorat z historii w Instytucie Historii UAM. Jest członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji poświęconych badaniom alchemii i zachodniego ezoteryzmu. Jest autorem wielu prac, w tym monografii poświęconej piśmiennictwu alchemicznemu pt. „Zwodniczy ogród błędów. Piśmiennictwo alchemiczne do końca XVIII wieku”