Spotkanie w Gdańsku

Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości i Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem zapraszają na spotkanie w Gdańsku, które odbędzie się w czwartek 18 czerwca 2015 roku o godzinie 16.00 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego (na terenie campusu Gdańsk-Oliwa przy ul. Wita Stwosza 55, w audytorium 1.47 na parterze).

W programie:
– Przyjacielska (międzyuczelniana, interdyscyplinarna) debata na temat perspektyw projektów badawczych związanych ze studiami ezoterycznymi (tworzenie zespołów, propozycje projektów, możliwości zdobycia środków na badania zespołowe i indywidualne) oraz przekładów na język polski obcojęzycznej literatury ezoterycznej oraz obcojęzycznych prac naukowych poświęconych ezoteryzmowi zachodniemu (Jakie teksty należy wprowadzić do polskiego obiegu naukowego? Jakie środki są potrzebne i skąd je zdobyć?).
– Gościnny wykład Profesora Jerzego Prokopiuka pod tytułem „Skąd Zło?”.
Zapraszamy!

Laboratorium-logo