Seminarium EZOTERYZM W KULTURZE ZACHODNIEJ – ważne informacje

Plakat ezot sem JPG

Przedstawiamy Państwu aktualny program seminarium „Ezoteryzm w kulturze zachodniej” wraz z przygotowaną mapką dojazdu.

PLIKI DO POBRANIA:
1. Plakat
2. Informacje dot. dojazdu
3. Program seminarium w formacie PDF

 

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO SEMINARIUM

EZOTERYZM W KULTURZE ZACHODNIEJ

Instytut Socjologii UKSW
27.11.2015 Warszawa
Kampus im. Ks. prof. Ryszarda Rumianka
ul. Wóycickiego 1/3, Audytorium Maximum (bud. 21), sala 327

 

SESJA I
Moderator – Prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz (UKSW)

9.30 Ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba, Dyrektor Instytutu Socjologii UKSW – Otwarcie seminarium

9.45 Prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz (UKSW), Ezoteryzm czyli krytyka kultury. Definicje

10.00 Dr Maciej Bogdan Stępień (Polskie Towarzystwo Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem), Fikcja i wtajemniczenie: anglojęzyczna beletrystyka ezoteryczna drugiej połowy XIX wieku i początków XX wieku

10.15 Ks.drAndrzejWańka(US), Ukryte światło i objawiona Prawda. Zachodni ezoteryzm z perspektywy teologii katolickiej

10.30 Dr hab. Artur Jocz (UAM), Obraz zła w literaturze polskiej. Próba adaptowania gnostyckiej/neognostycznej wrażliwości

10.45 – 11.00 Przerwa kawowa, sala 024

11.00 Dr Małgorzata Sokołowicz (UW, UMFC), „Od dawna marzę, żeby pójść do hammanu” – marokańska czarna magia a poczucie tożsamości w opowiadaniach Tahara Ben Jellouna

11. 15 Mgr Adam Grudzień (ASP we Wrocławiu), Uprawianie sztuki jako sposób przeżycia religijnego, na przykładzie życia i twórczości niemieckiego artysty Josepha Beuysa

11.30 Dr Agnieszka Skrodzka (UKSW), Wątki „masońskie” w sztuce króla Stanisława Augusta

11.45 Dyskusja
12.00 – 13.00 Przerwa – obiad, sala 024

SESJA II
Moderator – Dr hab. Izabela Trzcińska (UJ)

13. 00 Dr Marcin Zarzecki (UKSW), Ruch New Age i postmodernistyczne rozterki popkultury 13.15 Dr hab. Maria Boużyk (UKSW), Dlaczego mit? Kilka uwago w świetle filozofii klasycznej

13.30 Dr Wioletta Bogumiła Aumer (UWr), Rozszerzone stany świadomości jako wyzwanie światotwórcze XXI wieku

13.45 Dr Ryszard Podgórski (UWM), Doświadczenie mistyczne a poznanie filozoficzne w filozofii Karola Wojtyły

14.00 Dr Mariusz Sulkowski (UKSW), Gnoza polityczna w myśli Erica Voegelina
14.15 Mgr Aleksandra Grąbkowska (UW), Działalność islamskich fundamentalistów z Bliskiego wschodu na terenie krajów byłej Jugosławii

14.30 Dr Katarzyna Kolbowska (SGGW), Alternatywna historia Czarnych w Europie. Formacja Czarnego Atlantyku a pluralizm i esencjalizm kulturowy

14.45 Mgr Aleksandra Kupisz–Dynowska (UKSW), Ezoteryzm a egzorcyzm: pomiędzy przyczyną a skutkiem

15.00 Mgr Bożena Ronowska (UG), „W pogoni za czarownicą. Dlaczego zła? Dlaczego wspólniczka szatana? Zespół wierzeń nowożytnych leżących u podstaw polowań na czarownice

15.15 Dyskusja, podsumowanie, inicjatywy końcowe: prezentacja książki dra. Macieja Bogdana Stępnia, Okultyzm. Studium ezoteryki zachodniej