CFP na seminarium z cyklu: Ezoteryzm w kulturze zachodniej (Kraków, 26.05.2017)

TRADYCJE EZOTERYCZNE

SEMINARIUM Z CYKLU: EZOTERYZM W KULTURZE ZACHODNIEJ

26.05.2017, Kraków

 organizowane przez

POLSKIE STOWARZYSZENIE BADAŃ NAD ZACHODNIM EZOTERYZMEM

INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

KATEDRĘ PORÓWNAWCZĄ STUDIÓW CYWILIZACJII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET GDAŃSKI

 

 ZAPROSZENIE

Ezoteryzm, okultyzm, gnoza, mistyka, praktyki misteryjne i inicjacje religijne w swych różnorodnych odmianach są ważnym aspektem, także współczesnej kultury Zachodu. Spotkania społeczeństw, kultur i ruchów religijnych generują nowe formy poszukiwań, które stanowią ciągle żywotne i zmienne nurty nie tylko w religii, czy duchowości, lecz także w nauce, polityce, sztuce, literaturze, koncepcjach ładu przestrzennego, w problematyce ekologicznej, programach edukacyjnych, a nawet w dziedzinie nauk eksperymentalnych i ścisłych, a więc w badaniach nad przyrodą, fizyką, biologią, czy kosmologią. W tej sytuacji pojawiają się inne kanony interpretacji rzeczywistości, w świetle których kluczowe dla zrozumienia nowoczesności okazują się treści początkowo marginesowe, odrzucane lub dewaluowane, a także egzotyczne. Właśnie ten obszar staje się przedmiotem studiów nad ezoteryzmem. Stanowią one niewielki wycinek analiz w szerokiej perspektywie badań nad kulturą, który jest zogniskowany na różnorodności i zmianie, dlatego też z punktu widzenia współczesnych uczonych może się jawić jako szczególnie inspirujący.

W tym szerokim kontekście pytamy:

  • O centralne dylematy filozoficzne, antropologiczne i socjologiczne tej problematyki, jej precedensowe i bezprecedensowe zastosowania, a także krytykę jej ideologicznych konfiguracji
  • O kształt cywilizacyjnych przemian i granice kultury
  • O transformację kulturowej wyobraźni i nowe wizje świata i człowieka
  • O lęki, pytania, mity i utopie współczesności
  • O problem dzisiejszej tożsamości
  • O rolę tego, co alternatywne i niekonwencjonalne we współczesnej kulturze
  • O współczesne znaczenia i odziaływania ezoteryki
  • O obecność wspomnianych fenomenów w kulturze polskiej

Mamy nadzieję, że otwarte w swych kontekstach seminarium zachęci do udziału w nim osoby reprezentujące różne ośrodki naukowe w Polsce. Podkreślamy każdorazowo doniosłość ich obecności i aktywności w podejmowaniu takich i pokrewnych badań.

Tematem naszego najbliższego, czwartego już, spotkania, które odbędzie się 26 maja na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie, będzie geneza, rozwój oraz funkcjonowanie szeroko rozumianych tradycji ezoterycznych. Mają one zazwyczaj charakter bardzo złożony, a jednocześnie alternatywny zarówno wobec ortodoksji, jak i heterodoksji. Chcemy zastanowić się nad specyfiką procesu formowania poglądów ezoterycznych oraz ideą tradycji, która w tym kontekście się pojawia. Szczególnie interesuje nas ezoteryzm XX wieku, w jego wszelkich formułach i przekształceniach.

Koszt uczestnictwa (obiad i publikacja) wynosi 200 zł. Konto zostanie podane po ogłoszeniu przyjętych tematów wystąpień.

Zgłoszenia udziału prosimy kierować do 9 kwietnia na adres: ezoteryka.zachodu@gmail.com

Program spotkania zostanie ogłoszony 20 kwietnia.

 

Z uszanowaniem

Organizatorzy seminarium

Prof. dr hab. Marta Kudelska (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ)
Prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz (Instytut Socjologii UKSW)
Dr hab. Izabela Trzcińska, prof. AGH (Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie)
Dr hab. Monika Rzeczycka, prof. UG (Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości, Uniwersytet Gdański)
Dr Agata Świerzowska (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ)
Dr Wojciech Klimski (Instytut Socjologii UKSW) – sekretarz
Mgr Larysa Michalska (Instytut Religioznawstwa UJ)