Nowa publikacja Stowarzyszenia z serii „Światło i ciemność”

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją:

M. Rzeczycka, A. Świerzowska, I. Trzcińska (red.), Imaginatio (seria: Światło i ciemność, t. VIII), Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2017.

Jednym z fundamentalnych problemów kultury jest ustanawianie sensu, którego domaga się otaczający nas świat. Wiele wykorzystywanych w tym kontekście strategii ma wprawdzie charakter irracjonalny, jednak trudno bez tego specyficznego czynnika wyobrazić sobie rozmaite, także naukowe, koncepcje rzeczywistości. Jeśli więc od wyobraźni zaczyna się rozumienie świata, stanowić ona też musi ważny problem badawczy dla różnych dyscyplin humanistycznych. Nie sposób w tym miejscu przedstawić, choćby w największym skrócie, różnorodnych koncepcji wyobraźni w kulturze Zachodu. W naszej publikacji znalazły się natomiast studia poświęcone ezoterycznemu kontekstowi imaginacji, ponieważ właśnie w tym przypadku głęboka wiara w skuteczność ludzkiej wyobraźni i jej stwórczą rolę staje się szczególnie wyrazista. Zauważmy przy tym, że zgodnie z definicją Antoine’a Faivre’a wyobraźnia jako jeden z wyróżników ezoteryzmu łączy się nierozdzielnie z medytacją, a więc ze specyficznymi narzędziami dyscyplinowania przede wszystkim umysłu, który może przekształcać rzeczywistość.

Książka jest do ściągnięcia stąd.