Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Idee przewodnie (tom V; edycja specjalna serii „Światło i Ciemność”)

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym, piątym tomem serii Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Seria prezentuje wyniki pionierskich, zespołowych badań, prowadzonych w latach 2016-2019 w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 18901939 (0186/NPRH4/H2b/83/2016).

Prezentowana publikacja to podsumowujący tom specjalnego wydania serii „Światło i Ciemność”, ukazującego się pod wspólnym tytułem Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Cykl obejmuje studia na temat dziejów polskiego ezoteryzmu, począwszy od schyłku XIX wieku aż po wybuch II wojny światowej. Intencją jego autorów było przedstawienie najważniejszych aspektów działalności polskich przedwojennych środowisk ezoterycznych.


Niniejszy tom, zatytułowany Idee przewodnie, stanowią próbę wyznaczenia głównych myśli, które inspirowały polskie środowiska ezoteryczne końca XIX i pierwszej połowy XX wieku. Tytułowe idee przewodnie, będące tematem 17 artykułów, zarówno określają tożsamość polskiego ezoteryzmu, jak i ujawniają jego odniesienia do wcześniejszych tradycji i postaw duchowych, a także umieszczają go w kontekście takich dziedzin kultury polskiej, jak literatura, sztuki plastyczne czy kultura popularna.


spis treści