Antoine Faivre (1934-2021)

19 grudnia zmarł Antoine Faivre, uczony znany wszystkim badaczom zachodnich tradycji ezoterycznych, uczony, który na wiele lat zdefiniował kierunki refleksji nad tym fenomenem i tak wyraźnie pokazał jego ogromny potencjał naukowy. Antoine Faivre zostanie z nami i nadal będzie inspirował nasze badania. Trudno je bowiem sobie wyobrazić, bez znajomości m.in. L’ésotérisme (2003); Philosophie de la nature (physique sacrée et théosophie, XVIIIe-XIXe siècles) (1996); Accès de l’ésotérisme occidental (1986).