Międzynarodowa konferencja DOŚWIADCZENIE MISTYCZNE W KULTURZE I NAUCE

Wrocław jest rodzinnym miastem Anioła Ślązaka (1624-1677), a region Dolnego Śląska miejscem twórczości wybitnych filozofów i mistyków, wśród których najistotniejszym wydaje się Jakub Boehme (1675-1624). Rok 2022 Miasto Wrocław zadedykowało Edycie Stein (1891-1942), jednej z najwybitniejszych studentek Uniwersytetu Wrocławskiego, która jako fenomenolog dążyła do głębi doświadczenia „wewnętrznego człowieka”, czemu dała wyraz w swojej aktywności pisarskiej. Z tego też powodu pragniemy zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej szeroko pojętemu doświadczeniu mistycznemu w kulturze i nauce, a także upamiętnieniu Edyty Stein.

Proponujemy, aby nasze naukowe spotkanie dotyczyło następujących zagadnień:
• Doświadczenie mistyczne a tradycje biblijne
• Doświadczenie mistyczne w religiach świata
• Doświadczenie mistyczne w ujęciu komparatywnym
• Doświadczenie mistyczne i jego ekspresja
• Doświadczenie mistyczne w literaturze, teatrze, sztuce i filmie
• Doświadczenie mistyczne w kontekstach postsekularnych
• Doświadczenie mistyczne z perspektywy historycznej
• Doświadczenie mistyczne w nurtach Zachodniego ezoteryzmu
• Doświadczenie mistyczne a filozofia
• Doświadczenie mistyczne a neuronauka
• Doświadczenie mistyczne a psychoanaliza
• “Dzikie”, niereligijne doświadczenia mistyczne
• Doświadczenie mistyczne w pracach Edyty Stein