Międzynarodowa konferencja DOŚWIADCZENIE MISTYCZNE W KULTURZE I NAUCE

Miejsce obrad:
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Filologii Romańskiej,
pl. Bp. Nankiera 4, 50-140 Wrocław

Termin nadsyłania zgłoszeń: 26 czerwca 2022
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszeń: 10 lipca 2022

Czas trwania wystąpień: 20 min. (+10 min. dyskusji)
Języki konferencji: polski, hiszpański, francuski, włoski, angielski,

Wpisowe: 100 euro / 450 zł
(pokrywa koszty: uroczystej kolacji, przerw kawowych, materiałów konferencyjnych, zwiedzania Domu Edyty Stein, dofinansowanie publikacji monografii pokonferencyjnej)
Sposób zgłoszenia
mailowo na adresy:
marlena.krupa@uwr.edu.pl (język polski lub hiszpański)
nina.budziszewska@uwr.edu.p (język polski lub angielski)
tomasz.szymanski@uwr.edu.pl (język francuski lub polski)
gianluca.olcese@uwr.edu.pl (język włoski lub angielski)

Prosimy, aby zgłoszenia przysyłać w plikach Word zawierających następujące dane:

 1. imię, nazwisko
 2. tytuł/stopień naukowy
 3. afiliacja
 4. adres e-mail
 5. adres do korespondencji
 6. nr telefonu
 7. tytuł planowanego wystąpienia
 8. dyscyplina(-y)
 9. abstrakt wystąpienia (ok. 200 słów)
  Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna w postaci monografii w wydawnictwie z listy ministerialnej.

Komitet organizacyjny:
Nina Budziszewska (Uniwersytet Wrocławski)
Marlena Krupa-Adamczyk (Uniwersytet Wrocławski)
Tomasz Szymański (Uniwersytet Wrocławski)
Gianluca Olcese (Uniwersytet Wrocławski)

Komitet naukowy:
Piotr Augustyniak (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków)
Sonia Maura Barillari (Università di Genova)
Antonio Guerci (Università di Genova)
Agata Bielik Robson (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, University of Nottingham)
Nina Budziszewska (Uniwersytet Wrocławski)
Marzenna Jakubczak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Mirosław Kiwka (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)
Marlena Krupa-Adamczyk (Uniwersytet Wrocławski)
Piotr Lorek (Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna, Wrocław)
Maciej Manikowski (Uniwersytet Wrocławski)
Gianluca Olcese (Uniwersytet Wrocławski)
Monika Rzeczycka (Uniwersytet Gdański)
Luiza Rzymowska (Uniwersytet Wrocławski)
Alicja Sakaguchi (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)
Francisco Javier Sancho Fermín, OCD (Centro Internacional Teresiano-Sanjuanista, Ávila)
Anna Siri (Università di Genova)
Tomasz Szymański (Uniwersytet Wrocławski)
Izabela Trzcińska (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)
Zofia Zarębianka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków),