Struktura organizacyjna

Zarząd:

Prezes:
dr hab. Izabela Trzcińska

Sekretarz:
mgr Karolina Maria Hess

Członkowie:
dr Agata Świerzowska
dr Zbigniew Łagosz
mgr Larysa Michalska

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący:
mgr Paweł Bakalarz

Członkowie:
dr Robert Czyżykowski
mgr Katarzyna Kleczkowska

Rada Programowa:

Prof. dr hab. Alicja Baluch (UP)
Prof. dr hab. Marta Kudelska (UJ)
Prof. dr hab. Anna Mikołejko (UW)
Prof. dr hab. Zbigniew Pasek (AGH)
Prof. dr hab. Beata Szymańska (UJ)
Prof. dr hab. Joanna Sachse (UWr)
Dr hab. Artur Jocz (UAM)
Dr hab. Monika Rzeczycka (UG)
Jerzy Prokopiuk