Struktura organizacyjna

Zarząd:

Prezes:
dr hab. Izabela Trzcińska

Sekretarz:
dr Agata Świerzowska

Członkowie:
dr hab. Monika Rzeczycka, prof. UG
dr Zbigniew Łagosz
mgr Larysa Michalska

 

Komisja rewizyjna:

dr Renata Wieczorek,
dr Przemysław Sieradzan,
mgr Katarzyna Rosiak

 

Rada Programowa:

Prof. dr hab. Alicja Baluch (UP)
Prof. dr hab. Marta Kudelska (UJ)
Prof. dr hab. Anna Mikołejko (UW)
Prof. dr hab. Zbigniew Pasek (AGH)
Prof. dr hab. Beata Szymańska (UJ)
Prof. dr hab. Joanna Sachse (UWr)
Dr hab. Artur Jocz (UAM)
Dr hab. Monika Rzeczycka (UG)
Jerzy Prokopiuk

 

Przedstawiciel Stowarzyszenia poza granicami RP

mgr Karolina M. Hess