O Stowarzyszeniu

Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem zostało założone w 2013 roku i afiliowane przy Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gromadzi ono uczonych z różnych ośrodków akademickich, którzy nawiązują w swoich pracach badawczych do tematyki zachodniego ezoteryzmu. Naszym celem jest prowadzenie interdyscyplinarnych studiów w tej dziedzinie przez organizowanie polskich i międzynarodowych konferencji oraz wykładów otwartych, przygotowanie publikacji, a także wspólnych projektów badawczych, łączących uczonych z Polski i zagranicy. Interesuje nas badanie źródeł ezoterycznych przekonań w Europie, ich związków z  dominującymi oraz  nieortodoksyjnymi nurtami refleksji religijnej i światopoglądowej, a także wpływów tych  koncepcji na kształtowanie się specyfiki  europejskiej kultury. Szczególnie ważnym aspektem naszych badań są polskie tradycje ezoteryczne, ciągle jeszcze stosunkowo słabo znane, a przecież znaczące w całokształcie naszej kultury. W trakcie naszej działalności zamierzamy przygotować archiwum zawierające materiały odnoszące się do naukowych studiów nad ezoteryzmem w Polsce. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.