Publikacje Stowarzyszenia

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami, które powstały przy współpracy Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem (kolejność chronologiczna):

1. „The Polish Journal of the Arts and Culture” 13 (1/2015). Esoteric Studies. Polish Contributions.

studia ezoteryczne

Red. I. Trzcińska, A. Świerzowska, K. M. Hess

Esoteric beliefs and practices have always been an important component of Western culture. Although never formed the mainstream, they were a kind of creative margin with a sometimes astonishing power to influence. Therefore, the study of esotericism has a significant tradition in European academia. In Poland, the first attempt to create a common academic forum in which academic cooperation and the exchange of experience within the study of esotericism would be possible was the establishment in December 2013 of the Polish Association for the Study of Western Esotericism affiliated with the Department of Comparative Studies of Civilisations at the Jagiellonian University in Kraków. The Associati on brought together people representing various research centres in Poland as well as different areas of the humanities who, in their research, address the issues of esotericism on the basis of Western culture. This publication which was inspired by the Polish Association for the Study of Western esotericism, is the first with such a large and diverse selection of articles on the issues concerning esotericism born from Polish academic circles. We hope that this volume will encourage further research in this area.

The full contents of the book can be accessed here.

2. Polskie Studia Ezoteryczne. Konteksty (seria: Światło i ciemność, t. VII), Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2015.

swiatlo_i_cemnosc_7_16cm(1)

Red. M. Rzeczycka, I. Trzcińska

Siódmy tom z serii, podobnie jak poprzednie, jest publikacją skierowaną przede wszystkim do humanistów, w których kręgu zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia związane z dziejami ezoteryzmu zachodniego. Przedstawiamy w nim szesnaście prac polskich uczonych, poświęconych różnym zjawiskom zachodniego ezoteryzmu, które wpisują się w trzy nurty badawcze: metodologiczny, historyczny i historycznoliteracki. Autorami artykułów są uczeni reprezentujący różne dyscypliny humanistyczne, takie jak literaturoznawstwo, historia, kulturoznawstwo, psychologia, socjologia i religioznawstwo.

Ze spisem treści można zapoznać się tutaj.

3. Tożsamość w ezoterycznych nurtach kultury, Kraków: Wydawnictwo Libron 2016.

Red. A. Świerzowska, I. Trzcińska

Pytanie, które tu stawiamy, może przyjąć różne brzmienia, na przykład: dlaczego wielu ludziom nie wystarcza „zwyczajny” świat, w którym nie znajdują miejsca dla siebie? W jaki sposób ezoteryczne wątki przekładają się na proces kształtowania tożsamości? Jakie zmiany wnoszą? Nie spodziewamy się, że na pytania te uda nam się odnaleźć jedną odpowiedź. Nie mamy jednak wątpliwości, że ezoteryka, choć nie dostarcza jednoznacznych definicji i jej przekaz bywa symboliczny i mglisty, a czasem po prostu absurdalny, to jednak pozostawia szeroki margines dla intuicji, że „wszystko jest (a przynajmniej może być) inaczej”, a rzeczywistość jawi się jako żywa i magiczna. Ten margines jest niezwykle twórczy – może rodzić nowe idee i znaczenia, tak ważne dla ukonstytuowania tożsamości. Niniejszy tom zawiera artykuły, dla których motywem przewodnim, choć nie zawsze wyrażonym explicite, jest tożsamość ezoteryczna – tożsamość w procesie przemiany, poszukiwana, kreowana, odrzucana i odnajdywana, tożsamość, która może być źródłem tak nowych jakości, swego rodzaju odrodzenia, jak i trudności, zmagań, a nawet prześladowań. Problem tożsamości w ezoterycznych nurtach kultury nie był do tej pory podejmowany. Mamy więc nadzieję, że niniejsza publikacja nie tylko wypełni choćby w niewielkim stopniu tę lukę, ale stanie się również inspiracją do podejmowania dalszych badań w tym zakresie.

Książka jest dostępna w wersji cyfrowej tutaj.