Antoine Faivre (1934-2021)

19 grudnia zmarł Antoine Faivre, uczony znany wszystkim badaczom zachodnich tradycji ezoterycznych, uczony, który na wiele lat zdefiniował kierunki refleksji nad tym fenomenem i tak wyraźnie pokazał jego ogromny potencjał naukowy. Antoine Faivre zostanie z nami i nadal będzie inspirował nasze badania. Trudno je bowiem sobie wyobrazić, bez znajomości m.in. L’ésotérisme (2003); Philosophie de la nature (physique sacrée et théosophie, XVIIIe-XIXe siècles) (1996); Accès de l’ésotérisme occidental (1986).

Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Idee przewodnie (tom V; edycja specjalna serii „Światło i Ciemność”)

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym, piątym tomem serii Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Seria prezentuje wyniki pionierskich, zespołowych badań, prowadzonych w latach 2016-2019 w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 18901939 (0186/NPRH4/H2b/83/2016).

Prezentowana publikacja to podsumowujący tom specjalnego wydania serii „Światło i Ciemność”, ukazującego się pod wspólnym tytułem Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Cykl obejmuje studia na temat dziejów polskiego ezoteryzmu, począwszy od schyłku XIX wieku aż po wybuch II wojny światowej. Intencją jego autorów było przedstawienie najważniejszych aspektów działalności polskich przedwojennych środowisk ezoterycznych.


Niniejszy tom, zatytułowany Idee przewodnie, stanowią próbę wyznaczenia głównych myśli, które inspirowały polskie środowiska ezoteryczne końca XIX i pierwszej połowy XX wieku. Tytułowe idee przewodnie, będące tematem 17 artykułów, zarówno określają tożsamość polskiego ezoteryzmu, jak i ujawniają jego odniesienia do wcześniejszych tradycji i postaw duchowych, a także umieszczają go w kontekście takich dziedzin kultury polskiej, jak literatura, sztuki plastyczne czy kultura popularna.


spis treści

POLSKIE TRADYCJE EZOTERYCZNE 1890-1939 „Światło i Ciemność” EDYCJA SPECJALNA

TOMY I – IV W WOLNYM DOSTĘPIE PONIŻEJ

Zapraszamy do zapoznania się z serią publikacji prezentujących wyniki badań prowadzonych w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 18901939 (0186/NPRH4/H2b/83/2016).

T. I : Teozofia i antropozofia, pod redakcją Monik Rzeczyckiej i Izabeli Trzcińskiej

T. II : Formacje, ludzie, idee, pod redakcją Monik Rzeczyckiej i Izabeli Trzcińskiej

T. III : Masoneria, pod redakcją Moniki Rzeczyckiej i Tadeusza Cegielskiego

T. IV: Źródła i dokumenty, pod redakcją Diany Oboleńskiej

Polish Esoteric Traditions 1890-1939. Selected Issues, edited by Agata Świerzowska

Czytaj dalej

Nowa publikacja Stowarzyszenia dostępna online

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją Stowarzyszenia:

I. Trzcińska, A. Świerzowska (red.), Wyobraźnia w kulturze. Duchowość, sztuka, literatura, Kraków: Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej, 2017.

Z przyjemnością informujemy, że książka została wydana w formule otwartego dostępu i można ją pobrać ze strony Wydawnictwa Libron.