Członkostwo

Warunki członkostwa

Zgodnie z Rozdziałem III Statutu PSBZE członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może zostać osoba, która jest pracownikiem naukowym, doktorantem bądź studentem i posiada w swoim dorobku publikacje naukowe dotyczące problematyki zachodniej tradycji ezoterycznej lub aktualnie prowadzi badania związane z tą tematyką, przez co rozumie się:

  • w przypadku studentów: pracę nad rozprawą licencjacką lub magisterską, wystąpienia na konferencjach oraz publikacje;
  • w przypadku doktorantów: tematykę prac licencjackich i/lub magisterskich a także planowanej dysertacji doktorskiej, udział w projektach badawczych,  wystąpienia na konferencjach oraz publikacje;
  • w przypadku pracowników naukowych: publikacje książkowe, artykuły, udział w projektach badawczych
  • oraz pozostałą działalność naukową i organizacyjną związaną z naukowymi badaniami zachodnich tradycji ezoterycznych.  

Członkiem nadzwyczajnym może zostać osoba, która posiada w swoim dorobku istotne publikacje naukowe z zakresu zachodniej tradycji ezoterycznej.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój badań zachodniego ezoteryzmu lub posiada szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

 

Składki członkowskie

Składki członkowskie:
50 zł dla doktorów i samodzielnych pracowników naukowych,
30 zł dla doktorantów i pozostałych osób.
Wpłat należy dokonać do 31 marca każdego roku.

Prosimy o wpłacanie składek na konto Stowarzyszenia:

Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem
ul. A. Gramatyka 8A,
30-001 Kraków
Wydział Humanistyczny AGH
33 2030 0045 1110 0000 0409 7470 (transakcje w PLN)
Bank BGŻ NBR Paribas S.A

 

Procedura uzyskania członkostwa

Aby zostać członkiem Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem należy wydrukować, wypełnić i podpisać poniższą deklarację, dołączyć wykaz publikacji oraz prowadzonych badań i przesłać na adres stowarzyszenia.

Decyzję o przyjęciu kandydatury podejmuje Zarząd.

Deklarację członkowską można pobrać stąd.