Seminarium z cyklu „Kultury i religie”: Ezoteryzm w kulturze zachodniej

EZOTERYZM W KULTURZE ZACHODNIEJ

SEMINARIUM Z CYKLU KULTURY I RELIGIE 

 organizowane przez

INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

KATEDRĘ PORÓWNAWCZĄ STUDIÓW CYWILIZACJII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

 POLSKIE STOWARZYSZENIE BADAŃ NAD ZACHODNIM EZOTERYZMEM

Ezoteryzm, okultyzm, gnoza, mistyka, praktyki misteryjne i inicjacje religijne, liczne ich gatunki i odmiany jako zjawiska i odpowiadające im pojęcia w społeczeństwach Zachodu określają pola kulturowe nowoczesności. Spotkania społeczeństw, kultur i ruchów religijnych generują nowe formy tych poszukiwań, które stanowią ciągle żywotne i zmienne nurty nie tylko w religii, czy duchowości, lecz także w nauce, polityce, sztuce, literaturze, koncepcjach ładu przestrzennego, w problematyce ekologicznej, programach edukacyjnych, a nawet w dziedzinie nauk eksperymentalnych i ścisłych, a więc w badaniach przyrodą, fizyką, biologią, kosmologią.

Różne tradycje językowe, kulturowe, systemy epistemiczne składają się na ten rozległy nurt transkulturowych praktyk i związanych z nimi złożonych społecznych interakcji. Zmiany pojawiają się również w postaciach dyskretnych, ukrytych w intelektualnych przedsięwzięciach kulturowo-hybrydalnych, w nurtach izolacji kulturowej, zwłaszcza w swych postkolonialnych przejawach.  Odnoszący się do nich dyskurs nie ukrywa swej krytyki dominujących form władzy, utrwalonych w rozmaitych systemach statusów, co niejednokrotnie prowadzi do poszukiwania alternatyw względem dominujących instytucji i elit, a także widocznych i ukrytych hierarchii. W tej sytuacji przy zachowaniu tradycji zostają zaproponowane inne kanony ich odczytań, w świetle których kluczowe dla zrozumienia nowoczesności mogą stać się treści początkowo marginesowe, odrzucane lub dewaluowane, a także egzotyczne. Właśnie ten obszar staje się przedmiotem studiów nad ezoteryzmem. Stanowią one wprawdzie tylko niewielki wycinek w szerokiej perspektywie badań nad kulturą. Jednakże wyróżniającym  aspektem tej analizy pozostaje zogniskowanie na różnorodności i zmianie. W tym też kontekście badania te mogą okazać się szczególnie interesujące dla dzisiejszych naukowców.

Kierując uwagę na te zjawiska Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wraz z Katedrą Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskim Stowarzyszeniem Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem organizuje dwa razy w roku seminarium ogólnopolskie poświęcone prezentacji dotychczasowych badań tych problemów. Interesuje nas obecność owych fenomenów w polskim społeczeństwie i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy wielokulturowej.

Pytamy:

  • O centralne dylematy filozoficzne, antropologiczne i socjologiczne tej problematyki, jej precedensowe i nieprecedensowe zastosowania, a także krytykę jej ideologicznych konfiguracji
  • O kształt cywilizacyjnych przemian i granice kultury
  • O transformację kulturowej wyobraźni i nowe wizje świata i człowieka
  • O lęki, pytania, mity i utopie współczesności
  • O problem dzisiejszej tożsamości
  • O rolę tego, co alternatywne i niekonwencjonalne we współczesnej kulturze
  • O współczesne znaczenia i odziaływania ezoteryki

Mamy nadzieję, że otwarte w swych kontekstach seminarium zachęci do udziału w nim osoby reprezentujące różne ośrodki naukowe w Polsce. Podkreślamy każdorazowo doniosłość ich obecności i aktywności w podejmowaniu takich i pokrewnych badań.  Celem naszego seminarium jest interdyscyplinarne spojrzenie na relację między kulturą i religią. Pierwsze seminarium naszego cyklu miało już miejsce w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Drugie seminarium odbędzie się 3 czerwca 2016 roku w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ na ul. Grodzkiej 52, II p. Zgłoszenia udziału prosimy kierować do 30 kwietnia na adres emailowy sekretarzy seminarium dr Paulina Tendery: paulina.tendera@gmail.com i mgr Joanny Mality-Król: joanna.malita@uj.edu.pl .

Nasze czerwcowe spotkanie chcemy poświęcić problematyce ezoteryzmu w kontekście tożsamości.  

Z uszanowaniem

Organizatorzy seminarium

Prof. dr hab. Marta Kudelska (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ)

Prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz (Instytut Socjologii UKSW)

Dr hab. Izabela Trzcińska (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ)

Dr Agata Świerzowska (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ)

Dr Wojciech Klimski (Instytut Socjologii UKSW) – sekretarz

Dr Katarzyna Uklańska (Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji UKSW) – sekretarz

Dr Paulina Tendera (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ)

Mgr Joanna Malita-Król (Instytut Religioznawstwa UJ)

plakat-ZL