Seminarium: Ezoteryzm w kulturze zachodniej. Ezoteryzm i tożsamość

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Instytut Socjologii UKSW oraz Polskie Stowarzyszenie Badań Nad Zachodnim Ezoteryzmem zapraszają na seminarium:

EZOTERYZM W KULTURZE ZACHODNIEJ.

Ezoteryzm i tożsamość

3 czerwca 2016

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ
Grodzka 52, II piętro, s. 118
31-044 Kraków 

10.15-10.30 OTWARCIE SEMINARIUM: prof. dr hab. Marta Kudelska (KPSC UJ)

 

SESJA I: prowadzący prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz (UKSW)

10.30 – 10.50 dr Tomasz Dekert, Ignacjanum, Ezoteryzm a tożsamość wczesnochrześcijańska

10.50 – 11.10  dr Tomasz Sebastian Cieślik, Tożsamość renesansowego maga w ujęciu Agrippy von  Nettesheima

11.10 – 11.30 dr Tomasz Szymański, Uniwersytet Wrocławski, O tożsamości wyznaniowej i duchowej francuskich romantyków: przyczynek do badań nad ideą religii uniwersalnej

11.30 – 11.50 dr Maciej Bogdan Stępień, „Wczesny Faivre” czy „późny Hanegraaff”: dylematy metodologiczne badań ezoteryki zachodniej

11.50 – 12. 30 dyskusja

 

13.00 – 15.00 obiad

 

SESJA II, prowadząca dr Agata Świerzowska (KPSC UJ)

15.00 – 15.20 prof. UAM, dr hab. Artur Jocz, Ezoteryczne elementy w literaturze Tadeusza Micińskiego, czyli o fenomenie polskiej tożsamości

15.20 – 15.40 dr hab. Izabela Trzcińska (KPSC UJ),  Tożsamość kobiet i ezoteryka. Przykład Wandy Dynowskiej

15.40 – 16.00, dr Zbigniew Łagosz, Aparat represji wobec ugrupowań ezoterycznych – zarys problematyki

16.00 – 16.20 mgr Patrycja Paula Gas (absolwentka KPSC UJ, w trakcie przygotowania do studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii na KULu w Lublinie), Wspólnoty intencjonalne – kolejne utopie czy odpowiedź na problemy współczesnego świata? Analiza porównawcza ekowiosek i domów kooperatywnych w Polsce i zagranicą

16.20 – 17.00 dyskusja