Walne Zgromadzenie

Wszystkim osobom zaangażowanym w działalność PSBZE przypominamy, że Walne Zgromadzenie odbędzie się 31 maja (sobota) w godzinach 16.00-17.30 w siedzibie Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ w Collegium Broscianum przy ul. Grodzkiej 52 w Krakowie w sali 119.

W trakcie zebrania omówiony zostanie ramowy plan działalności na kolejny rok, wybrana i zatwierdzona Rada Programowa oraz poszerzony skład Zarządu.

Jednocześnie informujemy, że akces do Stowarzyszenia będzie można zgłosić w trakcie konferencji „Tradycje zachodniego ezoteryzmu w badaniach polskich”, o której informacje znajdują się w poprzednim poście. W tym celu należy wypełnić, wydrukować i podpisać deklarację członkowską oraz przygotować listę publikacji i działań o charakterze naukowym związanych z tematyką zachodniego ezoteryzmu.

Do Stowarzyszenia można także zgłaszać się drogą mailową (ezoteryzm@gmail.com). Więcej informacji znajduje się w zakładce „Członkostwo”.

Serdecznie zapraszamy!