Wykład prof. dr hab. Anny Mikołejko „Teozofia alla polacca. Mesjanistyczny projekt odrodzenia narodu według Józefa Chobota”

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji i Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem mają zaszczyt zaprosić na wykład prof. dr hab. Anny Mikołejko pt. „Teozofia alla polacca. Mesjanistyczny projekt odrodzenia narodu według Józefa Chobota”, który odbędzie się 12 marca o godz. 17.15 w sali nr 114 w Collegium Broscianum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podstawą dla projektu odrodzenia Polski Józefa Chobota była nadzieja na głęboką rozbudowę wewnętrznego, duchowego wymiaru istnienia tak, by pozwoliła ona przekształcić mentalność Polaków, a w ślad za nią struktury gospodarcze i polityczne. Ta idealistyczna koncepcja, w połączeniu z otwartością przede wszystkim na idee teozofii, antropozofii i spirytyzmu, doprowadziła do zmitologizowania obrazu społeczności realnie istniejącej i tej, którą dopiero zamierzano powołać do istnienia. Sądzono między innymi, że możliwe będzie wprowadzenie ascezy ekonomicznej i wylansowanie nieindustrialnego modelu życia. Dlatego dopełnieniem projektu stała się idea mesjanistycznego posłannictwa Polski i „nowego człowieka”, który miał ją realizować. Idea ta chroniła bowiem przed rozbiciem charakterystycznego dla dość zamkniętej wspólnoty jednolitego, monopolistycznego obrazu świata, w którym pojawiały się nieuchronnie rysy i szczeliny na skutek zewnętrznych, ponadlokalnych zmian.

Zapraszamy!