Program seminarium „Tradycje ezoteryczne”, Kraków 26.05.2017

POLSKIE STOWARZYSZENIE BADAŃ NAD ZACHODNIM EZOTERYZMEM
INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ
KATEDRA PORÓWNAWCZYCH STUDIÓW CYWILIZACJI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
UNIWERSYTET GDAŃSKI

PROGRAM SEMINARIUM
„TRADYCJE EZOTERYCZNE”
KRAKÓW, 26. 05. 2017

SALA POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY AGH W KRAKOWIE
UL. A. GRAMATYKA 8A

9.45 – 10.00 UROCZYSTE OTWARCIE SEMINARIUM
Dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH, Dziekan WH AGH

10.00 – 12.45 SESJA I
PROWADZENIE: Prof. dr hab. Zbigniew Pasek (AGH)
10.00 – 10.30 Dr hab. Lech Trzcionkowski (UJ), Nihil efficientius hymnis Orphei in naturali magia: wczesna recepcja orfizmu i tradycja neoplatońska
10.30 – 11.00 Dr hab. Izabela Trzcińska (AGH), dr Agata Świerzowska (UJ), Tradycja polskiej teozofii w archiwach indyjskich
11.00 – 11. 30 Dr Józef Szymeczek, Krishnamurti jako Nauczyciel Świata a kryzys więziotwórczy w polskich kołach teozoficznych na czeskim Śląsku Cieszyńskim w okresie międzywojennym (OU)
11. 30 – 12. 00 Dr Zbigniew Łagosz, Ezoteryka chrześcijańska w kontekście martynizmu (PSBZE)

12. 00 – 12.45 DYSKUSJA

12.45- 14. 00 PRZERWA OBIADOWA

14.00 – 17.00 SESJA II
PROWADZENIE: Dr hab. Izabela Trzcińska, prof. AGH
14.00 – 14.30 Dr Tomasz Szymański, Religia uniwersalna Ballanche’a jako ezoteryczna synteza tradycji i postępu (UWr)
14. 30 – 15. 00 Dr Anna Kargol, Aleph Zadik Aleph organizacja młodzieżowa B’nai B’rith. Misja i rytuał (KA)
15. 00 – 15. 30 Prof. dr hab. Alicja Baluch, Przebudź się! Jak poznać siebie na podstawie książek – dla dzieci i dorosłych (Szkoła czarów M. Endego i Kosmitka M. Gretkowskiej) (UP)
16. 00 – 16. 30 Dr Wioletta Aumer, Magia tarotowego Głupca (UWr)

16. 30 – 17.15 – DYSKUSJA

17. 15 – 17. 30 PRZERWA KAWOWA

17.30 FILM ŁUKASZA CHWAŁKO „Jakob Böhme – życie i twórczość” (SALA 432)

Program konferencji można pobrać również jako plik pdf stąd.