POLSKIE TRADYCJE EZOTERYCZNE 1890-1939 „Światło i Ciemność” EDYCJA SPECJALNA

TOMY I – IV W WOLNYM DOSTĘPIE PONIŻEJ

Zapraszamy do zapoznania się z serią publikacji prezentujących wyniki badań prowadzonych w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 18901939 (0186/NPRH4/H2b/83/2016).

T. I : Teozofia i antropozofia, pod redakcją Monik Rzeczyckiej i Izabeli Trzcińskiej

T. II : Formacje, ludzie, idee, pod redakcją Monik Rzeczyckiej i Izabeli Trzcińskiej

T. III : Masoneria, pod redakcją Moniki Rzeczyckiej i Tadeusza Cegielskiego

T. IV: Źródła i dokumenty, pod redakcją Diany Oboleńskiej

Polish Esoteric Traditions 1890-1939. Selected Issues, edited by Agata Świerzowska

Czytaj dalej